Nieuwe voorstelling

We zijn onder de bezielende leiding van regisseuse Ilse Schaminée weer gestart met de repetities.

Begin januari 2020 spelen we voor u
Dodelijke schittering

In deze moordlustige thriller met komische noten van Mart Moors komen de kleurrijke erven van meneer Cooper bijeen, om te horen wat er in zijn testament staat. Een deel van de erfenis bestaat uit een waardevolle diamant, waar volgens de overleveringen een dodelijke vloek op rust. Niet alle aanwezigen hechten waarde aan bijgeloof, maar dit verandert als het moorden begint…

Dodelijke schittering
Kom lachen en huiveren bij één van onze voorstellingen!