/* */
 

Organisatie


Doelstelling
Toneelgroep Horssen heeft tot doel om het culturele leven in Horssen te bevorderen. De toneelgroep tracht dit doel te bereiken door het opvoeren van theatervoorstellingen in de ruimste zin des woords. Door middel van het toneelspelen wordt de onderlinge band tussen de leden verstevigd en de creativiteit van de leden gestimuleerd.

Activiteiten
Concreet betekent dit dat jaarlijks door de toneelgroep een avondvullend toneelspel wordt ingestudeerd. Momenteel wordt dit stuk vier keer opgevoerd in het dorpshuis te Horssen en wel tijdens de eerste weekeinden van januari. Tevens geeft de toneelgroep soms haar medewerking aan culturele activiteiten van andere verenigingen in Horssen en omgeving.

Bestuur
Om deze activiteiten mogelijk te maken heeft de toneelgroep een bestuur. Het bestuur van onze groep bestaat uit vijf bestuursleden, die voor een periode van drie jaar gekozen worden. Een bestuurslid dient minimaal één jaar lid te zijn van de toneelgroep. Binnen het bestuur zitten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. De taken worden onderling verdeeld.

Ledenvergadering
Gewoonlijk worden er per jaar twee ledenvergaderingen gehouden en wel in maart en in september. Op deze vergaderingen worden de activiteiten besproken en geëvalueerd. Tevens worden gezamenlijke besluiten genomen.

Keuze stuk en rolverdeling
De leescommissie is misschien wel de belangrijkste commissie die de toneelgroep kent. Deze commissie moet namelijk (in overleg met het bestuur en de regisseur) een stuk vinden dat gespeeld gaat worden.

Rolverdeling
Als dit stuk gevonden is, vindt de rolverdeling plaats, waarbij enerzijds gekeken wordt naar een goede bezetting van het stuk en anderzijds naar een eerlijke verdeling door de jaren heen) van de diverse rollen over de spelende leden. De rollen worden in gezamenlijk overleg door het bestuur en de regisseur vastgesteld, waarbij elk lid door middel van een formulier zijn rolverdeling en voorkeur kan inbrengen.

Decor
Vanzelfsprekend is er voor een voorstelling ook een decor vereist. Uiteraard kan dit variëren van een abstract tot een zeer realistisch decor. Kenmerkend voor Toneelgroep Horssen is dat vaak voor een zeer realistisch decor wordt gekozen. Met de komst van Jan Verhoeven als regisseur in 1987 is het oudbollige kamer decor vervangen door prachtig levendige decors. Hierbij is het schilderwerk van Henk van Oosteren onmisbaar gebleken. Vanuit een eerste ontwerp (sinds jaar en dag verzorgd door Eric van Beuningen) wordt samen met de regie een definitief ontwerp gemaakt. In samenspraak met de schilder en in combinatie met de kleding keuze worden de kleuren vastgesteld. Waarna de realisatie kan beginnen. Meestal leidt dit proces tot een prachtig levendig en realistisch decor. Dat daarna voorzien wordt van meubilair en snuisterijen, zodat niets ontbreekt voor wederom een mooie voorstelling.

Grime en kapwerk
Vanwege de noodzaak om met belichting te werken, is het belangrijk om elke speler te voorzien van de nodige make-up. Wordt dit namelijk niet gedaan, dan staan er een aantal zombies op het toneel waarvan geen enkele  gezichtsuitdrukking door het publiek waarneembaar is. Naast deze noodzaak is het ook mogelijk om met behulp van de grime de rol te ondersteunen. Evenals bij de kleding geldt ook hier dat er voor gezorgd wordt dat de gekozen grime en de gekozen kapsels passen bij het personage van de rol.

Kleding
Bij elke voorstelling is het natuurlijk belangrijk dat door middel van de juiste kleding de te spelen persoonlijkheid versterkt wordt. Een hoerig type kan bijvoorbeeld niet verschijnen in kleding waarbij geen bloot te zien is. Evenals kan een deftige meneer niet verschijnen in een oude broek met gaten. Afhankelijk van het soort stuk dat gespeeld wordt en de te verwachten hoeveelheid werk om aan de juiste kleding te kunnen komen, wordt er al dan niet een commissie benoemd. Is de verwachting dat er veel aandacht benodigd is voor de kleding, dan zorgt de benoemde commissie voor de invulling. Anders is het een gezamenlijke inspanning van alle spelers. In overleg met de regie, de grime en het kapwerk wordt voor elke rol de kleding uitgezocht.

Publiciteit
Toneelspelen zonder publiek is niet erg dankbaar. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten dat er een voorstelling is. Om dit voor elkaar te krijgen, is er bijzondere aandacht nodig voor de publiciteit rondom een voorstelling. Deze publiciteit wordt verkregen door het plaatsen van diverse artikelen in een aantal bladen, zoals Dorpskrant de Klep, het regioblad De Waalkanter en dagblad De Gelderlander. Daarnaast worden een groot aantal affiches opgehangen in de wijde regio en aan de belangrijkste invalswegen van Horssen verschijnen aankondigingsborden. Middels persoonlijke kennisgevingen worden de andere toneelverenigingen in de regio op de hoogte gebracht. En uiteraard wordt de informatie ook opgenomen op deze website, hyves, twitter, facebook en youtube.

Opvoeringen
Als u naar een voorstelling komt kijken, staat u er vermoedelijk niet bij stil dat naast het decor, de belichting, het geluid, de grime en het kapwerk nog veel andere zaken geregeld moeten worden voordat u plaats kunt nemen in de zaal. Ieder jaar wordt dan ook een opvoeringscommissie benoemd die voor al deze zaken zorg draagt. Denk hierbij onder andere aan het organiseren van de kaartverkoop, de inrichting van de zaal, de aankleding van de foyer en het benoemen van een gastheer of gastvrouw.