/* */
 

Het ontstaan

Toneelspelen oude traditie in Horssen
Voor 1898 was er in Horssen al een toneelvereniging. De opvoeringen werden meestal gegeven op de zolders van één van de 14 cafés die Horssen toen rijk was.

Het toneel nam echter in 1898 vastere vormen aan in samenwerking met de toen opgerichte fanfare Excelsior Horssen. Zoals de meeste zaken in die tijd was het gemengd deelnemen (zowel mannen als vrouwen) door de kerk ten strengste verboden. De toneelgroep bestond louter en alleen uit mannen, die dus ook de vrouwelijke rollen moesten spelen. Dit tot grote hilariteit van het publiek.

De oprichting van Toneelgroep Horssen
In 1956 is er op initiatief van Pastoor Wagemakers en Meester van Kraaij het gemengd toneel tot stand gekomen. Meer dan 40 leden meldden zich aan. De eerste avond die door de gemengde toneelvereniging werd gevuld met het toneelspel 'Dit is ons huis' en de eenakter 'Amor in de Rode Kater', was een grandioos succes. 1956 is dan ook het oprichtingsjaar van onze vereniging dat bij het bepalen van de diverse jubilea gebruikt wordt. Tot 1964 was de belangstelling voor het toneel goed, maar liep daarna -mede onder invloed van de opkomst van de televisie- snel terug.

Terugval
In 1970 was het ledental teruggelopen tot 7 personen. Als laatste redmiddel werd besloten tot het spelen van een blijspel i.p.v. de zwaardere stukken die normaliter op het program stonden. Het blijspel 'Een beeld van een man' werd uitgekozen waarbij nieuwe leden gezocht moesten worden om het stuk te kunnen bezetten. Wat niemand durfde te hopen gebeurde, want er kwamen ongeveer 100 mensen kijken. En na een oproep van Pastoor Arends zondags in de kerk, moesten er -'s avonds zelfs stoelen worden bijgezet om iedereen een plaats te kunnen geven.

Stijgend succes
Sindsdien is het alleen maar beter gegaan met de toneelgroep, wat leidde tot een voorlopig hoogtepunt bij het 60-jarig bestaan in 2016 toen ruim 1000 mensen naar de zes voorstellingen van 'Lang & Gelukkig' kwamen kijken. Momenteel komen er jaarlijks zo'n 700 bezoekers op de 4 voorstellingen af.

Buitenspelen
Inmiddels heeft de toneelgroep ook twee buitenspelen op haar naam staan waar bijna 2.000 mensen naar zijn komen kijken. Het gaat hierbij om De Spaansche Brabander die bij het vijftig jarig bestaan in 2006 is gespeeld en om The Witches of Eastwick dat in 2010 voor het voetlicht is gebracht.