/* */
 

Privacy verklaring

Reserveringen
Toneelgroep Horssen verzamelt tijdens het reserveren van kaarten de volgende gegevens: aantal gewone en gereduceerde kaarten per voorstelling die u reserveert, uw naam gegevens (voornaam, tussenvoegsels en achternaam), woonplaats, uw telefoonnummer en uw emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de reservering af te kunnen handelen en u via de mail en/of telefoon op de hoogte te houden van de voortgang. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Van het aantal bezoekers worden statistieken bijgehouden op totaal niveau en per woonplaats. De informatie met betrekking tot wie welke voorstelling heeft bezocht, wordt niet verder geanalyseerd. Wel worden alle email adressen verzameld en gecombineerd tot een mailinglijst. Deze lijst wordt gebruikt om u te attenderen op nieuwe voorstellingen van de toneelgroep.

In elke mail die u hiervoor ontvangt, wordt vermeld dat u door het zenden van een mail naar
info@toneelgroephorssen.nl kunt afmelden voor deze mails.

Ook kunt u door het zenden van een mail naar
info@toneelgroephorssen.nl inzage in uw gegevens vragen of vragen om de betreffende gegevens door ons te laten verwijderen.

Bezoek voorstellingen
Van sommige voorstellingen worden foto- en/of filmopnames gemaakt. Deze opnames worden als volgt gebruikt:
  1. intern gebruikt als historische vastlegging;
  2. foto's worden verstrekt aan alle leden van de Toneelgroep;
  3. filmopnames worden verkocht aan iedereen die daarvoor belangstelling heeft. In de praktijk zijn dit veelal de eigen leden van Toneelgroep Horssen;
  4. een zeer klein deel van de opnames wordt gebruikt voor promotiedoeleinden via diverse (online) media. 
Normaliter worden geen opnames gemaakt van de bezoekers. In sommige situaties kan het zijn dat u als bezoeker toch op de foto en/of filmopname komt. Indien dit het geval is, worden deze opnames niet gebruikt voor promotiedoeleinden.

Indien er foto- en/of filmopnames tijdens één of meerdere voorstellingen gaan plaatsvinden, geven wij dit vooraf zoveel mogelijk weer. Indien gewenst kunt u dan reserveren voor een andere voorstelling. Mocht blijken dat u pas op de hoogte bent van de opnames tijdens het bezoek aan een voorstelling, dan kunt u zich voor aanvang van de voorstelling tot de kassa wenden en uw geld retour vragen, indien u de betreffende voorstelling om deze reden niet wenst te bezoeken.

Voor vragen en/of opmerkingen rondom deze privacy verklaring kunt u mailen naar
info@toneelgroephorssen.nl.